Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo Olsson
Mitt i seklet

Mer om MalmöUtdrag ur
"Minnen från Malmö":


Baltiska utställningen:
1. Inledning, Spårvägen, Ländernas hallar
2. Kartor, Utsikt från Baltiska tornet
3. Tornet, Centralgården, Huvudrestaurangen, Fiskerihallen, Kastellet
4. Konsthallen, Werdandi-Bund, Kungliga paviljongen med Blomstergatan och Berget, årsta
5. Skogshallen, Kaffekompaniet, Inträde, Hallbergs paviljong, Reklam
6. Jordbruksutställningen

Delförstoringar:
Amiralsgatan-
Föreningsgatan

Mariedalsvägen
Brokiga boden/Södertull
Södergatan
Tråkig(?) hamnbild
Wesselshörnan

Kartor


En härlig bild tagen runt 1900. Fotografen står ungefär vid Kaptensbron och riktar kameran mot Norra Tvärgatan. De lägre husen ligger i kvarteren Delfinen och Sparfven mellan Södra Förstadsgatan och Östra Kanalgatan (längst till vänster). Husraden till höger var färdigbyggd 1899 och ser likadan ut idag.

Delförstoring av bilden ovan. Längst till vänster försvinner Östra Kanalgatan ner. På huset i bakgrunden syns en så kallad galge. Det är en av de ställningar som fanns i staden för att samla ihop och hålla isär luftledningarna från de telefoner som fanns i området. Kongl. Telegrafverket hade vid den här tiden sin telefonstation vid Norra Vallgatan och det var dit alla ledningar drogs. Vid slutet av 1800-talet fanns det ungefär 1 200 abonnenter i Malmö. På telefonstationen var 53 telefonister anställda, alla var fröknar utom en som var enkefru.


Här började Lugnet


Av Bo Olsson
2 oktoberber 2012


De båda bilderna på den här sidan är tagna ungefär samma år. Bilden ovan är dock något äldre. Annars är enda skillnaden att kameran är placerad på olika sidor av kanalen i höjd med Kaptensbron. I bilden ovan ser vi husraden med adressen Norra Tvärgatan eller eventuellt Drottninggatan. 1901 bytte nämligen gatan namn från Norra Tvärgatan till Drottninggatan. Husen speglar sig vackert i den smutsiga kanalen. Det var här Lugnet började och sträckte sig bort till Föreningsgatan mellan Kaptensgatan och Södra Förstadsgatan. De flesta husen i området var av samma typ som vi ser på bilden ovan. Östra Kanalgatan slutar numera som en återvändsgata vid Drottninggatan och är nog en av de fulaste och ogästvänligaste gatorna i innerstan. Fast konkurrensen är hård så jag är inte säker.

I kvarteret Delfinen mellan Södra Förstadsgatan och Västra Kanalgatan syns ett plank och några skorstenar sticker upp. Här ligger P. Ståhle Snickerifabrik (se annonsen nedan) ägt av L. A. Ståhle och Petter Ståhle. Man hade sitt lager i Östra hamnen. Petter Ståhle var nederländsk vicekonsul och i omgångar medlem av stadsfullmäktige.
Fick man sågspån i halsen så låg Malmquists bryggeriaktiebolag lämpligt placerad utmed Södra Förstadsgatan, granne med snickerifabriken. Vi ser taket och gaveln på huset precis hitom de högre husen. Här på Södra Förstadsgatan hade man försäljning och utskänkning, själva bryggeriet flyttade 1899 ut till nuvarande Ystadgatan.

Bara några år efter bilden är tagen rivs de flesta låga husen på bilden. Lugnet börjar naggas i kanten men det skulle dröja nästan 70 år innan socialdemokraterna satte in den stora dödsstöten. Men vi går tillbaka till 1900 och njuter av de vackra husen och stillheten på bilden. De första husen som revs var snickerifabriken och ölhallen. Huset som byggdes på hörtomten var färdigt 1908 och ligger fortkvarande kvar. Snickerifabriken hade legat ut i Norra Tvärgatan och när det nya huset byggdes breddades Drottninggatan till samma bredd som den fått mellan Södra Förstadsgatan och Fersens väg. När resten av de låga husen längs kanalen hade försvunnit och Drottninggatan breddats hade en stenhuggerifabrikör Lidner här utställning och försäljning av gravvårdar på en av de avrivna tomterna. 1929 byggde Telegrafverket sitt hus på tomten mellan Östra och Västra Kanalgatorna.

På bilderna syns också det nyuppsatta räcket - lokalt tillverkat på Kockums Mekaniska Verkstad - som gick runt i stort sett hela kanalen. Det fick stå kvar en bit in på 1970-talet då man ersatte det med något som liknar ett billigt kravallstaket. Som tur är finns det gamla räcket kvar på andra sidan Amiralsbron. 

Annons från 1902.Annons från 1902.


Bilden är tagen från Drottninggatan mot Södertull. Till vänster ser vi Ståhles trävaror och längst till höger sticker spiran på Katolska kyrkan upp. På bilden ovan har P. Ståhle ett plank ut mot Drottninggatan men här är planket borta och gatan breddad. Mitt i bilden ligger en pråm som släpper ut ett moln av vit rök. Troligtvis är det mudderverket som ständigt muddrade i den smutsiga kanalen.
Vykort
 

© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.