Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo OlssonEn serie om Malmö i mitten på 1900-talet av Bo Olsson och Stefan Ersgård.
Publicerad i Arbetet 1999-2000.


 Malmöbilder  Caroli:

  Övrigt:
Korsningen Amiralsgatan-Föreningsgatan fotograferad i början av 1970-talet. Mitt i husraden med den stora gröna markisen ligger Nyborgs möbelaffär med adressen Amiralsgatan 19. Det var en välkänd adress för Malmöborna. Många nygifta par gick hit för att inhandla sitt första möblemang. I slutat av 1976 skulle husen rivas och efter 73 år på samma adress var Nyborgs tvungen att flytta ut. Det var möbelsnickaren Sven Nyborg som startade firman i slutet av 1800-talet.
Foto: Åke Jörleby


En lång väntan på Musikens hus

Av Bo Olsson

Först blev det inget, sedan blev det inget och sedan blev det något väldigt hastigt och sedan blir det kanske något en gång till. Ja så kan man i korthet sammanfatta turerna kring byggandet av ett konserthus i Malmö.

Redan 1906 fanns det långt gångna planer på ett hus för musiken i Malmö. Det var Godtemplarorden som för 400.000 kronor ville bygga ett konserthus på Baltzarsgatan. Men en kris i byggbranschen gjorde att planerna aldrig hann realiseras.
I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet fördes en het debatt om var och hur ett konserthus skulle ligga och se ut. Det var inget vanligt konserthus som skulle byggas utan ett musikaktivitetshus med plats för all sorts musik.

Tävling utlystes
Det utlystes en arkitekttävling och placeringen av huset var då tänkt på de avrivna tomterna vid Triangeln. I januari 1980 delades det ut priser för vinnande förslag och sedan hände inte mycket mer.
Nya förslag dök upp. Hipp var ett och ett ombyggt Palladium ett annat. Ombyggnad och tillbyggnad av Stadsteatern var ett tredje. Musikerna var till och med och provspelade på Palladium och akustiken befanns vara god.
Men det fanns gott om avrivna tomter i Malmö och i slutet av 1982 dök ett nytt alternativ upp.

Bombhål
Sedan några år hade kvarteret Davida i korsningen Amiralsgatan-Föreningsgatan varit ett av Malmös så kallade bombhål. I början på 1970-talet hade man stora planer på ett World Trade Center i kvarteret, men intresset var svalt och snart försvann planerna ner i någon låda.
Men kvarteret jämnades med marken och 1982 dök det upp som ett alternativ för Musikens hus.
Nu gick det snabbt och redan den 8 september 1985 invigdes det nya konserthuset. Det blev inget vackert genomtänkt Musikens hus vid Triangeln utan en kombination av kontor, hotell och konserthus i en av Malmös mest trafikerade korsningar.
Men kanske kan det trots allt bli ett riktigt konserthus i Malmö. Redan 1996 började diskussionerna om ett nytt hus och nu gällde det en "arkitektonisk pärla" på ett av Malmös bästa lägen; närmast Köpenhamn längst ut på Hjälmarekajen.
Slutresultatet blev dock lite annorlunda; ett stort område vid kanalen började 2012 bebyggas med kongresshall, konserthus, bostäder och ett 25 våningar högt hotell.

Här finns en sida med delförstoringar
Se även Då och nu
Karta över området

I början av 1970-talet fanns det stolta planer på att bygga ett World Trade Center i kvarteret Davida i korsningen Amiralsgatan-Föreningsgatan. Intresset var dock svalt för detta projekt och istället fick Malmö ett av sina många bombhål. Det dröjde till 1985 innan tomten var bebyggd igen. Bilden är tagen längs Föreningsgatan och till vänster syns Majorsgatan.
Foto: Åke Jörleby

Här ser vi hela husraden i Majorsgatan ner till Kungsgatan.

Rivningsområdet mellan Amiralsgatan bort mot Triangeln. Ungefär här stod tidigare Nyborgshuset. Några enstaka hus väntar på grävskoporna. I stort sett alla hus mellan Amiralsgatan och Södra Förstadsgatan revs. Den smutsbruna husraden längst bort är de fyrkantiga förortslådorna som byggdes där det idylliska Lugnet tidigare låg.
Foto: Åke Jörleby
   
© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.