Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo OlssonEn serie om Malmö i mitten på 1900-talet av Bo Olsson och Stefan Ersgård.
Publicerad i Arbetet 1999-2000.


 Malmöbilder  Caroli:

  Övrigt:

Södra sidan av Baltzarsgatan fotograferad från Kalendegatan i mitten av 1950-talet. I det tredje huset hade Malmös skjutsinrättning tidigare haft sina stallar. På andra sidan Djäknegatan, längst till vänster i bilden, syns Centralgaraget vilket var det sista av husen på bilden som revs.
Den arbetsklädde mannen med uppkavlade ärmar och basker kastar en beundrande blick på den cyklande kvinnan. Eller är det kanske en längtansfull blick på någon av bilarna.
Foto:Åke Jörleby

En bild tagen några decennier tidigare än bilden ovan. Här låg mellan åren 1813 till 1870 stadens skjutsinrättning med 25 par hästar samt vagnar och annan utrustning. Bilden är tagen från korsningen Djäknegatan-Baltzarsgatan i riktning mot Kalendegatan.Längst till vänster syns kortsidan på skjutsinrättningens förvaltningsbyggnad som sträckte sig längs Djäknegatan. Mitt i bilden finnns husen där man hade häststallarna. När skjutsinrättningen flyttade hade brankåren på 1890-talet här sina hästar och vagnar.


Med Baltzarsgatans moderna flärd
skulle Köpenhamn komma till korta

Av Bo Olsson
På vår andra sida om Baltzarsgatan visade vi bland annat husen längs norra sidan av Baltzarsgatan. Husen som i slutet på 1960-talet ersattes med Valandhuset. I mitten på 1950-talet hade husen på andra sidan gatan mellan Kalendegatan och Djäknegatan tömts. Här hade bland annat Malmö skjutsstation haft sina stallar och kontor.
På andra sidan Djäknegatan hade Centralgaraget sin parkering och verkstad och i de låga husen i korsningen Baltzarsgatan-Djäknegatan fanns en snickeriverkstad och några kontor.
Alla hus i kvarteret Spinneriet (Baltzarsgatan-Djäknegatan-Stora Nygatan-Kalendegatan) revs när ett nytt modernt komplex skulle byggas. När det var färdigt var det ett av Sveriges största byggnader och innehöll affärer, garage, lager, kontor och så Resos nya hotell utmed Baltzarsgatan.
Invigningen av hotellet skedde med pompa och ståt den 31 mars 1957. Festtalen var många och landshövding G A Widell framhöll vikten av att Malmö fått ett modernt hotell av internationell klass eftersom ”den utländska turisttrafiken undergått en mycket tillfredsställande utveckling”. Som vanligt när något nytt och stort invigs i Malmö uttalades förhoppningar om att Köpenhamn skulle komma till korta i den nya konkurrenssituationen.

Mer om Arkaden

Se även Då och nu...

Snabbaren ”Tre gäss” i Hotell Arkaden 1957. Målningen på väggen är utförd av Bengt Orup. Arbetets konstrecensent skrev om verket: ”Konstnären har gjort ett konstruktivt skelett med mer eller mindre fria geometriska linjer och ytor. Färgen är hård och bullrande.” Ovanför bardisken finns en riktig modernitet: en TV är inbyggd i väggen. Fräsiga stolar, men hur är de att sitta på?


© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.