Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo OlssonEn serie om Malmö i mitten på 1900-talet av Bo Olsson och Stefan Ersgård.
Publicerad i Arbetet 1999-2000.


 Malmöbilder  Caroli:

  Övrigt:
Här är samma husrad som på bilden nedan fotograferad från Baltzarsgatan mot Snapperupsgatan och Rundelsgatan. I huset som verkar ligga mitt i gatan hade Mårtenssons paraplyer sin fabrik och butik.
På väggreklamen till höger kan man läsa: "Malmö Takpappsfabriks takpapp är bra" och "Hejdemanns Concordia-cyklar symaskiner stickmaskiner. Kvalitetsvaror till låga priser. Förnickling av bil- & cykeldelar". Mitt i husraden ligger Möbelhörnan, innehavare B Jeppsson Djäknegatan 24.
Foto: Åke Jörleby

En salig blandning på 50-talets Djäknegatan

Av Bo Olsson
På vår andra sida om Djäknegatan visar vi bilder tagna i mitten av 1960-talet. Här tar vi ett kliv tio år tillbaka i tiden och visar samma gata från en annan vinkel.

Malmö på 1950-talet var en typisk arbetarstad. Några stora industrier dominerade staden. Varvs- och textilindustrin var bland de största arbetsgivarna.
I stadens ytterkanter hade det byggts nya hus, bland annat på Dammfri och Mellanheden, men fortfarande fanns de flesta bostäderna i innerstaden. Många bodde i enkla hus med utedass på gården och kallvatten.
I början på 1960-talet började det byggas nya hus med kontor och affärer i centrum. Biltrafiken ökade på de gamla trånga gatorna som då givetvis måste breddas. Nu var en spiral igång som ledde till att stora delar av Malmös innerstad revs.
Det var i östra Malmö det började och när en trafikled skulle dras genom innerstaden var det bland annat husen längs Djäknegatan som fick stryka på foten. Gatan breddades och i stort sett alla hus längs Studentgatan-Djäknegatan-Mäster Nilsgatan-Prostgatan revs.

50-talsstämning
På Åke Jörlebys härliga bilder kan man känna stämningen i 1950-talets Malmö. Några av husen är inte underhållna, somliga verkar övergivna och väntar bara på grävskopan. Ljuset lyser i gatstenen och husmödrarna i sina yllekappor strosar på gångbanan. En ensam man kommer cyklande iklädd hatt och överrock. En tjänsteman på väg till sitt arbete? Inga bilar syns till och man kan höra stegen från fotgängarna.
I en adresskalender från mitten av 1950-talet ser man att det som vanligt på den här tiden är en salig blandning av folk och verksamheter i husen. Här fanns pälsaffär, café, möbelaffär, pianoverkstad, frisör, snickeri, Engelska kravattaffären, Malmö madrassverkstad och Penndoktorn för att nämna några.
Yllefabriken är fortfarande igång men snart kommer den att stängas och Malmös hittills största fabriksnedläggelse blir ett faktum. Men några år till kommer gatorna att fyllas med textilarbetare på väg till eller från sina arbeten.

Gammal historia
På Själbod- och Mäster Nilsgatorna låg Latinskolan som i 400 år var Malmös enda offentliga skola. Det var först 1826 som byggnaden dömdes ut som föråldrad och 1871 revs byggnaden. Vad har då detta med Djäknegatan att göra? Jo enligt en gammal historia gick djäknarna - eller degnerne som lärjungarna hette under dansktiden (fortfarande enligt den här historien) - den här vägen till skolan.
Fast här blir det komplicerat. Historien ovan är inte helt glasklar. Att djäknar är en gammal beteckning på lärjungar är helt klart men Djäknegatan kommer från det gamla danska Degnestræde. Men, degn på danska betyder enligt Gyldendals leksikon: Kirkemedhjælper der bistod præsten under gudstjenesten, ledede sangen og bad ind- og udgangsbøn og tillige ofte var lærer. Degnembedet afskaffedes 1814.
Degnen var alltså lärare och inte elev. Men ofta utförde de äldre lärjungarna de lägre kyrkliga förrättningarna som var degnens. Ska vi dra någon slutsats av detta så var det kanske de äldre lärjungarna som hade sin skolväg längs Djäknegatan. Hursomhaver, huvudsaken är att de kom till skolan.

Se även Då och nu bilden ovan och Då och nu bilden nedan

På Mer om Malmö finns också sidor om Djäknegatan här och här

Här finns karta över området


Djäknegatan fotograferad 1953 från korsningen med Snapperupsgatan. I slutet av gatan och mitt i bilden syns Malmö Yllefabrik. Huset till vänster med trappstegsgaveln ligger i korsningen med Baltzarsgatan.
Längst fram på hörnan sitter ett litet skyltskåp som förtäljer att man visar Cirkusprinsessan och Måsen på Stadsteatern.
Foto: Åke Jörleby

© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.