Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo OlssonEn serie om Malmö i mitten på 1900-talet av Bo Olsson och Stefan Ersgård.
Publicerad i Arbetet 1999-2000.


 Malmöbilder  Caroli:

  Övrigt:
Korsningen Djäknegatan och Baltzarsgatan före rivningen av hörnhuset och följande fastigheter i kvarteret von Conow.
Foto: Åke Jörleby

En spillra av Djäknegatans hus finns kvar


Av Stefan Ersgård

Gamla fastigheter på Djäknegatan inväntar rivning. På det lägre huset, bakom Volvon, gör byggherren försäkringsbolaget Valand reklam för sitt kommande byggprojekt.
Foto: Åke Jörleby

I mitten av 1990-talet var det snubblande nära att Malmö åter hade förlorat en värdefull stadsmiljö. I farozonen var de sju små fastigheterna på Djäknegatan i kvarteret von Conow.
Enligt då gällande stadsplan var det fritt fram att uppföra ett sexvåningshus i denna gamla stadskärna, som redan var sargad sedan tidigare decennier.

Debatten var intensiv och många röster hördes för ett bevarande av husen. Malmö stad inträdde på scenen och i april 1997 fattade byggnadsnämnden sitt förlösande beslut att köpa husen av fastighetsbolaget AB Sergeanten i Kalmar.

Man var då väl medveten om att de vackra byggnaderna representerade ett ovärderligt kulturhistoriskt värde. Detta faktum markerades när en ny stadsplan antogs i september 1997. Därmed räddades den sista raden av hus från 1800-talet i centrala gamla Malmö.

Sämre gick det på 1960-talet för fastigheterna längre upp på Djäknegatan. Denna bebyggelse (vi befinner oss fortfarande på samma sida som de ovan nämnda husen) revs och ersattes av Valandhuset Djäknegatans korsning med Baltzarsgatan. Detta komplex sträcker sig som bekant ner i Baltzarsgatan och in i Kalendegatan.

Valandhuset, där anrika Silverbergs låg i många år, var det tredje storbygget i området efter Arkaden och dåvarande NK-huset.

Mer om Djäknegatan

Se även Då och nu

På Mer om Malmö finns också en sida om Djäknegatan

Karta över området

Vy över Djäknegatan. En bil är på väg mot korsningen med Baltzarsgatan. Till höger ses Arkaden som följs av dåvarande NK-huset, i dag Hansacompagniet.
Foto: Åke Jörleby

   

© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.