Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo OlssonEn serie om Malmö i mitten på 1900-talet av Bo Olsson och Stefan Ersgård.
Publicerad i Arbetet 1999-2000.


 Malmöbilder  Caroli:

  Övrigt:


60-talet stod för raseringen

Av Stefan Ersgård
En stämningsfylld bild av Rundelsgatan från början av 1960-talet. Stadsrummet var tätare och miljön präglas av närhet.
Foto: Åke Jörleby

Kattsundsgatan mynning i Rundelsgatan mitt emot den berömda kastanjen.
Foto: Åke Jörleby
I "Rundelsgatan1" såg vi Rundelsgatan från Bertil Anderssons arbetsrum hos Svenska Telegrambyrån på Rundelsgatan 16. Hans bild togs något av de två sista åren på 1950-talet.
På denna sida har några år förlöpt och det är i början av 1960-talet, då Åke Jörleby med sin kamera dokumenterade de gamla kvarteren och den tidstypiska miljö, som raserades för att lämna utrymme åt Caroli City.
Åke Jörleby har fångat motiv bland annat från Rundelen under kastanjen, mitt emot Kattsundsgatan mynning. De tre herrarna på en av bilderna stryker förbi Siriushuset och är på väg in i Kattsundsgatan.
Det lilla huset på hörnan hade en entré med adress Rundelsgatan 13. Enligt Malmö Stads adresskalender (1955) sålde Solidar mjölk i lokalen.


Utställningshall
Bertil Andersson berättade att Saab hade en utställningshall i samma hus och av Jörlebys bild framgår att Saab har flyttat och efterträtts av DKW.
Bilarna står prydligt parkerade på vänster sida med en Volvo i täten. På Rundelsgatan 11 (enligt samma adresskalender) drev källarmästare Gerhard Mårtensson här Restaurang du Nord. Detta näringsställe fick en efterföljare med Bordtennis Biljard Du Nord.
I nästa hus, nummer 9, låg Distributionscentralen och några år senare heter hyresgästen Motorfirman Pero.


Både bostäder och småföretag
Den låga byggnaden under Masta-pipans klatschiga reklam (Rundelsgatan 7), innehöll både bostäder och småföretag. På Åke Jörlebys bild ser vi att Pero finns även här och dessutom syns skylten ”Konst”, som flaggar för en verkstad som ramade in tavlor.
Fasaden med pipan tillhör Rundelsgatan 5 och bland hyresgästerna fanns Tobakshandlarnas Riksförbund, Hattfabriken Lundgren & Lindahl samt Gamla Antikvitetsaffären.
Åke Jörleby fångade även Rundelsgatan från det motsatta hållet med Siriusordens fastighet i fonden och längst bort skymtar S:t Petri kyrkas torn.
Härliga bilder från Malmö.Gamla fastigheter utmed Rundelsgatan. I det låga huset, i höjd med förbudsskylten, hade Solidar på 1950-talet en av sina mjölkaffärer.
Foto: Åke Jörleby

© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.