Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo OlssonEn serie om Malmö i mitten på 1900-talet av Bo Olsson och Stefan Ersgård.
Publicerad i Arbetet 1999-2000.


 Malmöbilder  Caroli:

  Övrigt:
I den senare delen av 1960-talet låg polishuset vid Värnhemstorget i en trädgård bakom en grönskande häck på hörnet av Föreningsgatan och Sallerupsvägen. I den högra delen av byggnaden hade polisens andra vaktdistrikt kontor och arrestlokaler och i den vänstra delen fanns folktandvården.
Foto: Åke Jörleby

Knutpunkt i generationer


Av Stefan Ersgård


Vi stannar till på Värnhemstorget, som lever upp till begreppet junction; knutpunkt för kommunikation och centrum för kommers. Men även boplats för många generationer Malmöbor.

Torget utlades som plats 1923, men namnet Värnhemstorget har inte officiellt fastställts, allt enligt Malmö Stadsarkivs förträffliga verk "Gator i Malmö".
Namnet härrör från Jeppa Andersson på Värnhem. Han ägde i mitten av av 1800-talet en lantgård, som låg på nuvarande hörnet av Lundavägen och Sallerupsvägen (kvarteret Värnhem).
Platsen har genomgått flera förändringar genom decennierna. Försöken att göra Värnhemstorget till ett "vänligt" område har varit många och förnyelsen har skett med mer eller mindre lyckade resultat.
Inför övergången till högertrafik 1967 byggdes terminalen om för att passa den nya trafikbilden, som dominerades av bussarna.
Värnhemstorget var en gång en klassisk mötesplats för de mer mjuka spårvagnslinjerna 1 och 3 (och i en tidigare era även 6). Den spårbundna trafiken försvann emellertid successivt.
Ettans linje upprätthölls visserligen fram till dagen H på sträckan Gustav Adolfs torg-Rosengårdsstaden. Treans trafik fortsatte, men spårvagnarna ersattes i november 1964 av bussar. Denna linje drogs in vid högeromläggningen.
Värnhemstorget år 2000. Platsen har genom åren anpassats efter infrastrukturens krav. Men numera finns ambitionen att förbättra miljön i området. Ett nytt inslag är de nya uppställningsplatserna för cyklar. Denna arkitektur skapar en känsla av skydd mot den starka trafiken.
Foto: Per Roland
1999 fick Värnhemstorget än en gång nytt ansikte med den omdiskuterade terminalbyggnaden. En lång tidsrymd hade då passerat, sedan den gamla polisstationen (högkvarter för andra vaktdistriktet) revs i slutet av 1960-talet. Åke Jörlebys bilder påminner om hur det såg ut i hörnet av Föreningsgatan och Sallerupsvägen innan den nya höghusbebyggelsen uppfördes.
I polishuslängan, där också folktandvården höll till, fanns arrestlokaler dit de gripna transporterades i piketen via infarten från Grangatan.
Från polisstationen här på Öster utgick de fotpatrullerande konstaplarna till sina pass, som sträckte sig över ett stort område. Oavsett tid på dygnet sågs polismännen på gatorna och deras närhet till allmänheten var därmed påtagligare än vad fallet är i dag.Värnhemstorget var på 1930-talet en tämligen rofylld plats med prydliga gräsmattor och grusgångar. Mitt i trafikplatsen ligger kiosken och bakom denna avgår en av Spårvägens då vita bussar. I Sallerupsvägens mynning (till höger på bilden) står spårvagn 6 vid sin ändhållplats. Denna linje trafikerade på den tiden sträckan Värnhemstorget-Hohög.
Foto: Otto Ohm


I början av 1958 hade en av alla ombyggnader startat. Gräsmattorna var borta, en ny kiosk hade byggts och den gamla skulle bort.


Så här såg det ut i slutet av 1958 med en ny bussterminal.


© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.