Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo Olsson
Mitt i seklet

Mer om MalmöUtdrag ur
"Minnen från Malmö":


Baltiska utställningen:
1. Inledning, Spårvägen, Ländernas hallar
2. Kartor, Utsikt från Baltiska tornet
3. Tornet, Centralgården, Huvudrestaurangen, Fiskerihallen, Kastellet
4. Konsthallen, Werdandi-Bund, Kungliga paviljongen med Blomstergatan och Berget, årsta
5. Skogshallen, Kaffekompaniet, Inträde, Hallbergs paviljong, Reklam
6. Jordbruksutställningen

Delförstoringar:
Amiralsgatan-
Föreningsgatan

Mariedalsvägen
Brokiga boden/Södertull
Södergatan
Tråkig(?) hamnbild
Wesselshörnan

Kartor


Kiosker i Malmö


1900-talet var kioskens århundrade
Bolaget med många järn i elden


Här befinner vi oss på Triangeln 1938 och den av Kioskbolagets kiosker som i många år hade störst omsättning. När man byggde större på Triangeln flyttades kiosken till Kaptensgatan-Kungsgatan.


Bolaget med många järn i elden


Av Bo Olsson
7 december 2012


Skriver man om Malmös kiosker går det inte att komma förbi Kioskbolaget. Bolaget bildades 1905 och redan året därpå hade man sju kiosker utplacerade i stan. De första kioskerna var åttakantiga med toppigt tak. När man skulle byta ut dessa 1929 fick arkitekt Eiler Gräbe uppdraget att rita de nya. De blev fyrkantiga i den förhärskande funkisstilen.

Redan från starten hade Kioskbolaget anställt sex cykelbud och 1916 var skaran uppe i 35 stycken.

Kioskbolaget var ett företag med många järn i elden, så här sammanfattade man verksamheten i en jubileumsskrift 1933:

Kioskerna
Försäljning av tidningar, lektyr, frimärken, vykort, skrivmateriel, lotter, mottagande av annonser, exp. av telegram och telefonsamtal. I våra tio kiosker finnas f.n. 23 st. telefonapparater.

Budsändnings- & expressavdelningen
Följande transportmedel äro i daglig tjänst: 6 st. automobiler (5 Chevrolet och 1 Ford) varav en täckt paketvagn och fem bilar lastande 1600-2500 kg., en motorcykel, 30 cyklar och 10 dragkärror. Bland uppdrag som ständigt återkommit de senate åren kunna nämnas utdelandet av krono- och kommunalskattesedlar samt distribution av rikstelefonkatalogen.

Katalogavdelningen
Redigering av den populära Kioskbolagets Telefonkatalog påbörjas varje år i november och katalogen föreligger färdig i mars året därpå.

Kalenderavdelningen
Redigeringen av Malmö Stads Adresskalender är en stor apparat och densamma påbörjas i september. Följande år i mars föreligger kalendern färdig. Denna bok har under de åtta år vi utgivit densamma förbättrats betydligt och är den fyrtiofemte årgången av denna gamla gedigna publikation. Föreståndare för redigeringsavd. är Herr Sven Ohlsson.

Distributionsavdelningen
Distribution av tidningar, lottsedlar m.m. till cigarr- och tidningsaffärer i Malmö ombesörjes. Kontrollkontorets chef är Fru Agda Ohlsson.

Renskrivningsavdelningen
Tack vare de modernaste maskiner kunna renskrivningar och dupliceringar utföras i huru stora upplagor som helst. Utförandet är förstklassigt och vi hava erhållit många erkännanden för utmärkta arbeten.

Affischeringsavdelningen
30 st. annonstavlor i stadens olika delar giva oss tillfälle att sköta en affischering fullt tillfredställande och till billigt pris.

Mattrengöringsavdelningen
Förut beskriven mattrengöringsmaskin och utförandet av mattrengöringen har av allmänheten uppskattats i högsta grad och som föreståndare för denna avdelning står förman Axel Torn.

Ingen bra bild men det går att få en uppfattning om hur Kioskbolagets tidigare kiosker såg ut.

1961 köpte Pressbyrån bolaget för att komma åt de centralt placerade kioskerna och distributionsnätet. Resten lades ner och med det försvann också utgivniningen av Malmö Adresskalender som utgivits sedan 1879 och av Kioskbolaget mellan 1931 till 1961.

Alla faktauppgifter är hämtade från "Stadens små hus. Malmös kiosker" av Christian Kindblad i Elbogen, Malmö kulturhistoriska förenings årsskrift 2011.


På Malmöbilder finns mer om Kioskbolagets kiosk på Kaptensgatan-Kungsgatan  Några av Kioskbolagets egna annonser

Annons för Kioskbolaget 1914
Annons i Malmö Stads Adresskalender 1955

Annons i Adresskalendern 1955

Annons i Adresskalendern 1955

© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.