Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo Olsson
Mitt i seklet

Mer om MalmöUtdrag ur
"Minnen från Malmö":


Baltiska utställningen:
1. Inledning, Spårvägen, Ländernas hallar
2. Kartor, Utsikt från Baltiska tornet
3. Tornet, Centralgården, Huvudrestaurangen, Fiskerihallen, Kastellet
4. Konsthallen, Werdandi-Bund, Kungliga paviljongen med Blomstergatan och Berget, årsta
5. Skogshallen, Kaffekompaniet, Inträde, Hallbergs paviljong, Reklam
6. Jordbruksutställningen

Delförstoringar:
Amiralsgatan-
Föreningsgatan

Mariedalsvägen
Brokiga boden/Södertull
Södergatan
Tråkig(?) hamnbild
Wesselshörnan

Kartor
Århundradets evenemang i Malmö

Sidan II   Kartor,
Bilder från Baltiska Tornet
 
Nere till höger syns spårvägsslingan som leder fram till entrén. Här kan man också ana att spårvägen går upp på en sex meter hög träramp som man byggt över Malmö-Ystads järnväg (utanför bilden). Till vänster om hållplatsen ligger Kommissariatet där man kan köpa biljetter och "Abonnementskort med rabatt". Här ligger också bland annat post och telegraf.
När man väl kommit in på området ligger det höga Baltiska tornet vars topp man kan nå via hiss. Ett samtida referat lyder: "Det högsta af trä som i världens finnes och hvarifrån en härlig utsikt bjudes icke endast öfver Skåne utan öfver Öresund till Köpenhamn och långt in i Danmark".

Till vänster ligger först Fältet där olika företag ställde ut i mindre paviljonger. Skogshallen (brun) och Kaffepaviljongen (med spiran) syns tydligt på kartan. Längst till vänster ser vi Nöjesfältet. Längst ner i bilden i vitt är Bergbanan.
Till höger om Baltiska tornet, med de två spirorna, ligger den ryska utställningen. Bakom den ryska kommer sedan den danska herrgården och därefter det stora tyska komplexet med sina utställningshallar bakom fronthuset.
 
 
   Ingången till området
Vi återvänder till Tornet och rakt framför oss ligger Centralgården omgiven av en blomstersmyckad pergola och i mitten ett springvatten. Mittöver Centralgården ligger Kongresshallen med sin kupol och två baltiska torn. Kongresshallen bildar centrum för den svenska Industrihallen "och dess mångfaldiga förgreningar skjutande långt ut på landet, vidsträcktare än hvad förut någonsin skådats vid en svensk utställning".

Vi låter den samtida referenten fortsätta sin levande beskrivning: "När vi äntligen ha genomvandrat dessa olika afdelningar kan det nog behöfvas att hämta en stunds vederkvickelse på någon af restauranterna kring Centralgården, kanske på själfva Huvudrestauranten, från vars östra sida man har en hänförande vy af sjön med dess klara vatten, som fåras af småbåtar och på hvilken svanorna stolt segla fram".

Ute på en udde reser sig Kastellet med sitt torn och till höger om detta ligger Fiskerihallens mörka träbyggnad. Längst upp till vänster, i änden av Lillsjön, reser sig Konsthallen "och därinne mötes ögat af en så ståtlig samling af samtidens konst i de fyra länderna, att icke många stora museer ha motstycke därtill".
Precis till höger om Konsthallen ligger den höga och lite udda Werdandi-Bunds byggnad som till granne har Konst- och hantverkarnas hus. Mellan Werdandi-Bund och Jaktpaviljongen syns Baltiska Templet eller Eldbegängelsens tempel.

Fortsätter vi till höger reser sig Berget på vars topp ligger Jaktpaviljongen. Här uppifrån forsar ett vattenfall ner till den Kungliga paviljongen (nuvarande Margaretapaviljongen) och kronprinsessan Margaretas blomstergata. Promenerar vi längs blomstergatan kommer vi tillbaka till Industrihallen. Längst upp till höger om Berget ser vi Kvinnornas Årstad.
Nedan och på de följande sidorna följer en rundvandring på området med hjälp av fotografier från "Baltiska utställningens i Malmö 1914 officiella vyalbum" (om inget annat anges).
Nederst på sidan finns en översiktskarta.


 
Huvudentréen från Baltiska tornet. Troligtvis är bilden tagen vid invigningen klockan 12 den 15 maj. Raden med folk hitom spåren är alla klädda i någon sort uniformer, kanske är det scouter. Framför entrén står välkomstkommittén och några hästdragna vagnar släpper av de prominenta gästerna.
På bilden syns också tydligt den sex meter höga och 420 meter långa trärampen som leder upp till entrén. Längst upp till höger, precis utanför bilden, går Malmö-Ystad-järnvägen under rampen. När man passerat förbi Baltiska tornet ledde beda trappor ner till markplanet och Centralgården.

Nöjesfältet från Baltiska tornet. En besökare skriver: "Nöjesfältets många fröjder voro av verkligt kontinentala mått. Den väldiga bergbanan, Babylon, Cake Walk och många andra i Sverige ej förut sedda förlustelser".
Längst upp till vänster syns Johanneskyrkan. Hitom kyrkan och granne med Baltiskan, på ett 25 hektar stort område, hölls 15-21 juni en stor jordbruksutställning. Till höger ser vi Johannesskolan och längst ut i höger kant några sjukhusbyggnader och koloniområdet vid nuvarande Pildammsvägen.

Från Baltiska tornet. Längst till vänster Gamla vattentornet, Kastellet, Konsthallen, Werdandi-Bund, Konst- och Hantverkarnas hus, Berget med Jaktpaviljongen och hitom Kungliga paviljongen och i mitten av bilden Fiskerihallen. Längst till höger skymtar Industrihallen.

1. Förgården med spårvagnarna och huvudentréen,
2. Kommissariatet,
3. Malmö stads och Malmöhus läns utställningar,
4. Baltiska tornet,
5. Lokaler för bank tull, bandkår, polis, arrestlokaler, toaletter m m,
6. Huvudrestaurangen,
7. Centralgården,
8. Kongresshallen,
9. Industrihallen,
10. Maskinhallen,
11. Fiskerihallen,
12. Kastellet,
13. Konsthallen,
14. Kungliga paviljongen och till vänster Berget med Jaktpaviljongen,
15. Blomstergatan,
16. Den stora parken,
17. Arkadpassagen till Konsthallssjön,
18. Storsjön,
19. Simbadet,
20. Nöjesfältet,
21. Fältet med de enskilda utställarna med nästan 50 olika mindre paviljonger bl a Skogshallen och Kaffepaviljongen,
22. Tysklands hallar,
23. Danmarks hallar,
24. Rysslands hallar,
25. Werdandi-Bund,
26. Konst- och Hantverkarnas hus,
27. Årstakvinnornas hus


 

© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.