Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo OlssonEn serie om Malmö i mitten på 1900-talet av Bo Olsson och Stefan Ersgård.
Publicerad i Arbetet 1999-2000.


 Malmöbilder  Caroli:

  Övrigt:
Värnhemstorget mot Östra Förstadsgatan i början av 1960-talet. Det vackra gråa huset ligger i korsningen med Pilgatan. Alla de äldre husen är borta, men de två nyare husen i höger och vänsterkanten finns kvar. På hörnan till det högra huset syns den på 60-talet välkända skylten för Rosanders skor.
Foto: Åke Jörleby


Värnhemstorgets omvandling
har skett i omgångar

Av Bo Olsson

Mellan Värnhemstorget och Drottninggatan ligger två tvärgator till Östra Förstadsgatan. Det är Pilgatan och Hermansgatan. Hermansgatan är uppkallad efter lantbrukaren Mårten Hermansson som dog 1884.
I det vackra huset i hörnan Östra Förstadsgatan-Pilgatan med sitt brutna tak,burspråk och spröjsade fönster låg Östra Elektriskan, Wiréns gardinaffär och Nea trikå. Skylten med Nea syns tydligt på vår bild. På nästa hus sticker en klocka ut; det är urmakare Andersson som vill dra till sig uppmärksamhet. Konkurrensen måste ha varit hård för på andra sidan gatan skyltar ASU med en liknande klocka.
I det låga huset på hörnan av Hermansgatan låg i slutet av 50-talet inte mindre än fyra förrättningar. En cykel och radioaffär, en leksaks och parfymaffär, en foderaffär och Roos skomakeri.
Pilgatan och Hermansgatan stammar från förra sekelskiftet och de flesta husen är från början av 1900-talet. Mårten Hermansson hus på Hermansgatan revs 1965 och i samma veva försvann också de flesta andra hus kvarteren.En titt ner i Hermansgatan från Östra Förstadsgatan. Mitt i bilden ligger en Nynäs-mack och hitom den ligger en väldigt liten kiosk. Två herrar är ute och vallar sina hundar.


Så här ser man nu Östra Förstadsgatan från Värnhemstorget. Efter den första gråa betonglådan går Hermansgatan ner till höger.
Foto: Drago Prvulovic/Malmöbild

   

© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.