Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo OlssonEn serie om Malmö i mitten på 1900-talet av Bo Olsson och Stefan Ersgård.
Publicerad i Arbetet 1999-2000. Malmöbilder  Caroli:

  Övrigt:
Saluhallen fotograferad från Skomakaregatan. I huset där Folk & Rock nu ligger huserar Heimers Järnhandel. Heimers var en av få handlare som hade tillstånd att sälja raketer till nyår. De få dagar försäljningen pågick var det full rulle på andra våningen.
Foto: Åke Jörleby


Hit vallfärdade husmödrarna


Av Bo Olsson


Lilla torg anlades år 1591. Stortorget hade blivit för litet och nu flyttade torghandlarna sina bodar och stånd till ödetomten bredvid. Varje yrkesgrupp fick sin torgsida. Efterhand ersattes bodarna av en mer permanent bebyggelse.
Kring sekelskiftet 1900 rensades torgytan från alla småhus och en ståtlig byggnad restes på torget. Den stod färdig 1903 och i den nya saluhallen bedrevs handel på det traditionella sättet fram till slutet på 1950-talet. Hallen var fylld med småhandlare som sålde färskvaror. Kött, fisk, grönsaker och mejerivaror fanns att köpa i lös vikt.

Smör i drittlar
Smör stod uppställt i drittlar (trätunnor) och ur dessa slevades det upp precis så mycket som kunden ville ha.
Inför helgerna var det alltid fullt i gångarna med husmödrar som med kritiska blickar värderade varorna. Men röster höjdes för att man skulle riva den gamla tegelborgen och göra ett torg på platsen.
De sista åren användes saluhallen av Wiklunds Bil som sålde Citroën, Rover, Packard och Bentley. Saluhallen revs 1968.

Rivningsgille
När beslutet var fattat ville Skomakaregatans intresseförening ordna rivningsgille för att fira.
Nu skulle det bli ett vackert torg med gågator, springbrunn, upprustade hus - och om stadsfullmäktige godkände det - en uteservering. En ovanlighet i slutet på 1960-talet.


Här kommer Skomakaregatan ut i nuvarande Lilla Torg. Husen till vänster är ännu inte renoverade och alla gator är tillåtna för biltrafik.


Från Stortorget var saluhallen stilig med välvd portal.
   

© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.