Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo OlssonEn serie om Malmö i mitten på 1900-talet av Bo Olsson och Stefan Ersgård.
Publicerad i Arbetet 1999-2000.


 Malmöbilder  Caroli:

  Övrigt:
En höstdag 1964 innan träden, cykelbanorna och gångbanan på norra sidan av Regementsgatan försvann. Bilden är tagen utanför Petriskolan bort mot Kronprinsen. En boulevard med smågatsten omvandlades till en asfalterad sexfilig motorled. Ett typiskt samarbete mellan Malmös politiker och en storbyggmästare.


I januari 1966 fälldes de första träden väster om Mariedalsvägen. När arbetena var färdiga fanns en gata utan lindallé men med tre filer på vardera hållet.

Het debatt innan lindarna fälldes


Av Bo Olsson

Sommaren 1965 var den sista sommaren som de 150 gamla lindarna välvde sin grönska över Regementsgatan på sträckan mellan Fersen väg och Mariedalsvägen. I början av januari 1966 började man fälla de 100-åriga träden. En het debatt hade pågått på tidningarnas insändarsidor ledd av konstnären Max Ohlsson. Den 13 januari när trädfällningen började hade Arbetet rubriken "Avrättningen på Regementsgatan". En förbipasserande hoppades att träden bara skulle tuktas men så var det inte; både träden, cykelbanorna och till och med gångbanan på norra sidan skulle bort. Beslutet hade fattats enhälligt i stadsfullmäktige året innan och en av de drivande var byggmästare Hugo Åberg som ville ha plats för biltrafiken fram till sin skapelse Kronprinsen. Överingenjör Claes Rehn på gatukontoret menade att man inte skövlade grönskan kring Regementsgatan, träden i Slottsparken kommer ju att finnas kvar och så planterar man 55 nya träd och en rosenhäck mitt i gatan.
Max Ohlsson vann dock en annan kamp mot rivningsgalningarna. Meningen var att man skulle riva Rönneholms herrgård från 1801 men tack vare Max Ohlsson stoppades dessa planer och herrgården blev istället renoverad.

En rörande stund
Själv cyklade jag flera gånger i veckan längs Regementsgatan till och från simträning på Simhallen. När Dag Hammarskjöld dog i september 1961 blev det utlyst en tyst minut över hela landet. Jag kom precis ut från Simhallen när bilar och cyklar och fotgängare längs Regementsgatan stannade. Det blev alldeles tyst. Precis framför mig stannade en taxibil och chauffören steg ur och ställde sig bredvid sin bil. Han tog av sig sin uniformsmössa (alla taxichaufförer hade uniform) och ställde sig i givakt. Jag var inte så gammal men jag kände stundens allvar och en äkta hedersbetygelse.

Mot Kronprinsen. Till vänster Simhallen.


   

© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.