Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo OlssonEn serie om Malmö i mitten på 1900-talet av Bo Olsson och Stefan Ersgård.
Publicerad i Arbetet 1999-2000.


 Malmöbilder  Caroli:

  Övrigt:
Skördetid på Elinelunds gård. I bakgrunden ser man röken från skorstenarna i Limhamn.
Foto: Otto Ohm


Elinelunds kor, svensk svartvit låglandsboskap, betar i pastoral idyll med Limhamns kyrka i fonden.
Foto: Otto Ohm


Av Stefan Ersgård
Storjordbruk i Malmös utkant

Nämn namnet Otto Ohm och malmöborna hör av sig. I vart och vartannat hem bevaras ett eller flera av den gamle fotografens verk.
Ofta väcker bilderna starka personliga minnen av närstående personer eller kära områden i Malmö.
Fru Dagny Jansson i Limhamn äger en imponerade samling Ohm-bilder från Elinelunds gård, där hon bodde från 1939. Dagny från Danmark gifte sig det året med Evert Jansson, som var ladugårdsförman på den stora gården som var granne med staden.
I dag ligger markerna på vägen till Öresundsbron. Men långt in i 1950-talet var Elinelund ett av Malmös sista storjordbruk.
Förvaltare Alfred Rosenqvist, gårdens chef, var angelägen om att dokumentera verksamheten i bild. Då gick uppdraget till fotograf Otto Ohm, som följde arbetet på fältet så att säga.


© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.