Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo OlssonEn serie om Malmö i mitten på 1900-talet av Bo Olsson och Stefan Ersgård.
Publicerad i Arbetet 1999-2000. Malmöbilder  Caroli:

  Övrigt:
Fastigheterna (till höger) på Spångatan ingick i Kvarteret Korpen. Här ses korsningen med Södra Förstadsgatan. Observera de vackra träden, som gav denna genuina innerstadsmiljö en mjuk framtoning.
Foto: Åke Jörleby


Ett fantastiskt år

(sista artikeln i Arbetets sista nummer den 31 september 2000)

Av Stefan Ersgård


Åke Jörleby, Bo Olsson och jag har arbetat med serien Mitt i seklet i snart ett år. Serien har engagerat många läsare, som har bidragit med bilder och även gedigna kunskaper om hur deras Malmö såg ut i mitten av 1900-talet.
Vi har upplevt vår hemstad på nytt. Inte med nostalgiska känslor. I stället har Malmö stigit fram från skuggorna och berättar ett avsnitt av sin historia som inte är så avlägsen. Bilddokumenten talar sitt tydliga språk.
Staden har genomgått en enorm förändring när gamla, i vissa fall slitna och otidsenliga, men dock ovärderliga miljöer förintades för att bereda plats för ny stadsplanering och arkitektur. Bilderna utgör ett bevis för att makthavarnas beslut i flera fall varit förhastade.

Vi tar farväl där allt började
I dag tar vi farväl i Arbetet i en miljö som särskilt präglat vår tidning genom 113 år. Här stod Arbetets vagga.
Arbetet hade i många år redaktion, annonsförsäljning och officin i gamla Folkets hus samt senare i grannfastigheten, som fortfarande står kvar i korsningen av Spångatan och Skolgatan.
På motsatta hörnet låg det klassiska kvarteret Korpen, som har gått till filmhistorien med malmösonen Bo Widerbergs film.
I hörnfastigheten, alltså mitt emot det gamla Arbetet-huset, låg Frasses Bar, som  många malmöbor minns. Frasses var centrum för en rörelse bland den tidens ungdomar.
Här samlades motorcyklisterna, knuttarna som vi kallade dem, samt den bilburna ungdomen, raggarna.
Skolgatan och Spångatan påminde om en stjärnhimmel, när gatlyktornas ljus återspeglades i motorcyklarnas och bilarnas blänkande krom.

En klassiska malmöbild. Frasses Hörna i korsningen av Skolgatan och Spångatan. Här samlades stadens motorburna ungdom innan de drog i väg på motorcyklar och i bilar genom city.
Stefan Ersgård, Åke Jörleby och Bo Olsson har presenterat Arbetets uppmärksammade serie Mitt i seklet. Här tar de farväl av läsarna på den plats där Frasses Hörna låg.
 
Foto: Åke Jörleby
Foto: Lars-Erik Gille

Knuttetur på Lambrettan
Åke Jörleby begav sig ofta till Frasses Bar för att äta en korv när nattjobbet i tidningssätteriet var slut.
­ Jag hängde med mc-killarna på min Lambretta. De startade sina maskiner samtidigt med ett fruktansvärt vrål i kvarteren. Därefter körde gänget en runda genom staden. Jag följde efter på Lambrettan, som möjligen inte passade in i sällskapet.
Frasses Bar, ja....
Bebyggelsen utmed Spångatan fram till Södra Förstadsgatan är till vår glädje delvis bevarad i höjd med Mjölnaregatan. I detta kvarter föddes som bekant både skådespelaren Edvard Persson och författaren Hjalmar Gullberg. År 1998 hyllade Arbetet Gullberg på hans 100-årsdag med minnestavla som sitter på fastigheten vid Föreningsgatan.
Vyn över Spångatan är för övrigt förändrad sedan många. De gamla husen revs och en ny bebyggelse växte upp med bland annat nuvarande Åhléns-huset. Bilden talar sitt eget språk.

Närheten och blandningen försvann
Södra Förstadsgatan var en gång ett stråk med ett trångt och tätt utlopp i Triangeln. Här ledde vägen in till city.
Varje malmöbo har sin miljö, sin plats att komma till.
Värnhemstorget är också en knutpunkt. Här har vi mötts, bytt spårvagn eller buss. Östers centrum har också varit boplats för många malmöbor. Givetvis har Värnhemstorget och omkringliggande bebyggelse förändrats eller helt suddats bort
Åke Jörlebys fina bild mot Östra Förstadsgatan väcker en tanke om Malmö för inte så länge sedan, Mitt i seklet.

Då och nu översta bilden

Mer om Södra Förstadsgatan

Södra Förstadsgatans mynning i Triangeln. Det är tidigt 60-tal och fortfarande vänstertrafik.
Foto: Åke Jörleby

En vy från Värnhemstorget mot Östra Förstadsgatan. Det vackra huset ligger i korsningen med Pilgatan.
Foto: Åke Jörleby

   

© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.