Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo OlssonEn serie om Malmö i mitten på 1900-talet av Bo Olsson och Stefan Ersgård.
Publicerad i Arbetet 1999-2000.


 Malmöbilder  Caroli:

  Övrigt:
Tågen till Malmö från Ystad gick längs Lönngatan över Nobelvägen till Södervärns station. Borta på Södervärn skymtar en rälsbuss. Tågen till Falsterbo svängde ner till vänster i bilden precis när de passerat Nobelvägen. Alla husen till höger i bilden är numera rivna, både de som ligger längs Lönngatan och de på andra sidan Nobelvägen längs Spårvägsgatan. Bilden är tagen i början av 1960-talet.
Foto: Åke Jörleby


Bilarna knuffade undan tågen


Av Bo Olsson

Det var inte bara tåg till Falsterbo som avgick från Södervärn. Härifrån gick även tågen till Ystad och Trelleborg. Det gick också att åka vidare genom staden till Malmö Västra.
Redan 1874 öppnades en förbindelse till Ystad från Västra station. Det var godsägare längs den tänkta sträckningen som finansierade bygget och därför kom den att kallas Grevebanan.
1886 öppnades järnvägen till Trelleborg och då anlades också Södervärns station. Grevebanans byggare ville egentligen inte ha någon station vid Södervärn, men när den till sist byggdes var det tre tomtspekulanter som gjorde sig en rejäl vinst.

God förtjänst
Vinhandlaren Otto Frick, bokhållaren Claes Siegbahn och kontoristen Göran Ahlman hade köpt på sig flera tomter i området och kunde nu sälja dem med god förtjänst. Dessutom blev alla tre odödliggjorda genom att få var sin gata uppkallad efter sig.
Möllevångstorget var målet för de bönder som varje onsdag och lördag tog tåget in till Malmö och Södervärn för att sälja sina produkter. Det var ägg, hemkärnat smör, grönsaker, frukt, fjäderfä och kaniner. På lördagarna fanns långa bord uppställda där nyslaktade och oplockade höns och kycklingar låg fint upplagda i långa rader.
Mellan Malmö Västra och Södervärn fanns det två besvärliga järnvägsövergångar; en vid Allmänna sjukhuset och en vid Husarkasernen (Regementsgatan). När biltrafiken ökade blev sträckan alltmer problematisk med långa köer när tågen passerade.

Efterlysning
Det var i början av 1960-talet som passagerartrafiken till Trelleborg lades ner och Ystadtågen började gå från Centralstationen.
Exakt när detta skedde har vi inte lyckts reda ut, men kanske någon minnesgod läsare kan hjälpa till.


Läsarkommentar:

Hej!
Det var en väldigt trevlig sida ni har. Jag såg att ni efterlyste lite fakta kring järnvägslinjen från Södervärn. Som ni skriver så gick den ursprungligen in till Malmö V, men den 10 juni 1955 lades sträckan Malmö V Södervärn ned. Ystadstågen fick då gå till Malmö C via Kontinentalbanan, medan tågen från Falsterbo fick Södervärn som slutpunkt. Trafiken på sträckan Vellinge-Trelleborgs övre lades ned den 1 januari 1960.  Trelleborgs övre - Trelleborg C hade lagts ned den 3 juni 1956. På slutet gick inga direkta tåg från Malmö till Trelleborg denna väg, utan man fick ta Falsterbotåget och byta i Vellinge. Från början var förhållandet det motsatta, d.v.s. det var Malmö V-Trelleborg C som var huvudlinjen och banan till Falsterbo var en sidolinje, men det fanns en del direkta vagnar Malmö-Falsterbo, särskilt på sommaren.
Hälsningar
Harald Nordius


Det var inte bara tåg som gick längs Lönngatan. Spårvagn nr 1 hade sin rutt mellan Kastanjeplan i Rosengårdsstaden via Gustav Adolfs torg till Dalhemsgatan på Kirseberg. Redan 1957 lades delen Gustav Adolfs torg-Dalhemsgatan ner.
Foto: Åke Jörleby

Tågen är borta och likaledes spårvagnarna. Gamla Ystadbanan har blivit cykelbana och Lönngatan har blivit en hårt trafikerad genomfartsled. Det enda som finns kvar från 1960-talet är vattentornet och tornet på Johannesskolan som sticker upp i bakgrunden.
Foto: Lars-Erik Gille© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.