Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo OlssonEn serie om Malmö i mitten på 1900-talet av Bo Olsson och Stefan Ersgård.
Publicerad i Arbetet 1999-2000.


 Malmöbilder  Caroli:

  Övrigt:
Baltzarsgatan sedd från Djäknegatan mot Södergatan. Husen till höger fram till Kalendegatan är numera försvunna. Den gröna skylten "Möbler" tillhör Silverbergs möbler som flyttade till hörnan Baltzarsgatan-Djäknegatan i det nya Valandkomplexet. I flera decennier var det dit man gick om man ville köpa kvalitetsmöbler. Här såldes möbler av de numera så kända (och dyra) svenska och danska formgivarna med namn som Mathsson, Wegner, Mogensen, bröderna Kristiansson med flera.
I första huset till höger ligger AB Planokontor som bland annat säljer kontorsmöbler, kontorsmaskiner, dikteringsmaskiner och snabbtelefoner. I gatuplanet ligger Ateljé Mita, konstsmide & lampskärmar.
I nästa hus låg i början av 1900-talet Hotell Stockholm.
Till vänster i bilden håller en taxi framför dåvarande Hotell Arkadens ingång.
Foto:Åke Jörleby


Vi beger oss upp mot Södergatan och träffar på Brunte som iklädd regnkappa är ute och levererar varor. Klockan är tjugo i två och vägbanan är blank av det strilande regnet. En malmöitisk höstdag i mitten av 1950-talet. Det känns som Coleman Hawkins.
På den korta gatubiten till vänster ligger Betty Cronquists hemcharkuteri, Hilma Anderssons modeaffär, Riddaren kemtvätt, Persson garnbod och Jönssons päls. Annat än dagens sko-, boutique- och cafékedje-öken.Baltzarsgatans försvunna hus


Av Bo Olsson


sidan om Djäknegatan betraktade vi husen längs gatan från en utsiktspunkt i korsningen med Baltzarsgatan. Här vänder vi oss mot Södergatan och ser längs Baltzarsgatan den försvunna husraden fram till Kalendegatan.
På andra sidan korsningen med Kalendegatan står husen i den högra husraden fortfarande kvar.
Bilderna är tagna i december 1966 och då är redan den första etappen av Valandkomplexet färdigt. Namnet Valand kommer sig av att det var försäkringsbolaget Valand som var byggherre. Bolaget finns inte längre utan uppgick 1985 i Wasa försäkringsbolag.
Det var den 29 september 1966 som invigningen skedde med pompa och ståt och landshövding Gösta Netzén invigningstalade. I sitt tal sade landshövdingen bland annat:
"Vi skåningar brukar aldrig skryta utan säga som det är. Öresundsregionens kraftiga expansion överträffar alla andra områden i det här landet. Malmö står i centrum för cirka 3 miljoner människor. Jag hoppas inte Köpenhamn tar illa upp. Men det är ju en alldeles förträfflig förstad till Malmö!"
Sedan underströk Netzén vikten av att sanera och modernisera, inte minst i en stads centrala delar.
När talen var överstökade blev det rusning till de 21 butiker som öppnade och särskilt gågatan genom huskroppen väckte beundran.
Andra etappen av bygget var färdigt 1968 och då hade hela den gamla husraden längs Baltzarsgatan försvunnit.

Läs även om Hotell Stockholm och August Palm

Se även Då och nu

Karta över området

I det första huset till vänster har Svenskt glas och Silverbergs möbler butiker. Huset är inte särskilt gammalt men i Malmö gällde de stora lösningarna när man skulle riva och bygga nytt. I slutet av husraden syns första etappen av Valandhuset färdigbyggt. Återstående delen av Valandkomplexet var färdigbyggt 1968 och då hade de gamla husen längs Baltzarsgatan försvunnit.
Foto: Åke JörlebyNär första etappen av Valand-komplexet invigdes den 29 september 1966 var det tal av landshövdingen och musik av Brandkårens musikkår. Sedan blev det full rusch när affärerna öppnade. Här ses festligheterna som ägde rum på Djäknegatan.

Många var imponerade över gången (som kallades Valandgatan) med affärer som gick genom kvarteret från Djäknegatan ut på Kalendegatan.

© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.