Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo OlssonEn serie om Malmö i mitten på 1900-talet av Bo Olsson och Stefan Ersgård.
Publicerad i Arbetet 1999-2000.


 Malmöbilder  Caroli:

  Övrigt:
Mårtensgatan sträckte sig från Mäster Nilsgatan fram till Kattsundsgatan, som ses i fonden.
Foto: Åke Jörleby

En pudel på Mårtensgatan


Av Stefan Ersgård

Mårtensgatan väcker minnen från en svunnen tid i Malmö.
Det är vår i mitten av 1950-talet. Jag kan höra min pudel Jeppe skälla utanför hundtrimmen, som låg just på Mårtensgatan, nära korsningen med Kattsundsgatan. Hit kom jag minst två gånger om året med ett lurvigt djur.

Så här sträckte sig gatorna i Caroli före nybyggnationen. De tjocka svarta linjerna markerar var de nuvarande huskropparna ligger. 1) Mårtensgatan, 2) S:t Thomasgatan, 3) Kattsundsgatan, 4) Grönegatan, 5) Jerusalemsgatan, 6) Humlegatan, 7) Rundelsgatan.
Karta: Melker Lindström
Efter några timmar var det dags att hämta hem honom. När jag steg in i lokalen immade glasögonen igen av ångade bad och heta hundkroppar. Doften av schampo gjorde mig nästan medvetslös. Så släpptes den skroddade pudeln fri. Vi tumlade och snubblade ut på gatan. På trottoaren utspelades alltid samma ritual med hysteriska glädjescener, när hunden hoppade och krumbuktade sig.

Jeppe var så generad över sin plöstliga nakenhet, att han inte ens lyfte på benet för att lätta sitt vatten mot stolpar och husfasader utmed Kattsundsgatan och S:t Thomasgatan.

Lugnet brukade emellertid infinna sig på stråket Östergatan i höjd med Caroli kyrka, och därifrån föll han mestadels in i den värdigt trippande gång, som det anstod en välklippt pudel på väg hem till Norra Vallgatan.

Mårtensgatan är ett bortglömt stråk med anor från 1522, då kallad Byekircke-stredet. 1692 heter den Herr Nilssons gata, men fick senare namn efter Mårten Hansson Torslow (Martinus Törslovius). Denne Mårten (1648-1704) var stadskomminister i S:t Petri församling och ägde en gård i nuvarande kvarteret Magnus Smek.

1970 utraderades Mårtensgatan i kvarteret Erik Menved. Gatan låg i ett kulturhistoriskt känsligt område i Gamla Staden, som dock fick stryka på foten när den nya bebyggelsen trängde på.

Se även Då och nu...


Här ses Mårtensgatan från Grönegatan. Skylten ovanför bilen tillhör den salong, där artikelförfattarens hund Jeppe trimmades och schamponerades under senare delan av 1950-talet.
Foto: Åke Jörleby
   
© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.