Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo OlssonEn serie om Malmö i mitten på 1900-talet av Bo Olsson och Stefan Ersgård.
Publicerad i Arbetet 1999-2000.


 Malmöbilder  Caroli:

  Övrigt:
Hörnet Norra Vallgatan-Slottsgatan i början av 1960-talet. Spårvagn nummer 3 svänger elegant upp på Slottsgatan i riktning Fersens väg-Triangeln.
Foto: Åke Jörleby


Från omväxling till likriktning

Av Bo Olsson

I det medeltida Malmö började Öresund där Norra Vallgatan nu löper. Gatan finns omnämnd redan i slutet av 1400-talet som ”Thet strede som löber udmed Stranden”. En av gatorna som mynnade ut i Norra Vallgatan var Fiskaregränd (1864 bytte gatan namn till Fiskaregatan men kallades av många vid sitt gamla namn) vid vars mynning Fiskerporten låg. Det var en av genomgångsportarna till stranden. Ännu i slutet av 1960-talet kunde man få en känsla av det gamla Malmö vid en promenad längs Västergatan-Fiskaregränd-Norra Vallgatan.
Bakom planket till ett av husen på Fiskaregränd bodde skulptören Ingemar Eriksson. På sin gård höll han både häst och diverse fjäderfän som han använde som modeller. Gården skuggades av en 80-årig alm.
Kvarteren som sträckte sig på båda sidor om Fiskaregränd heter Fisken och Neptun. Före rivningarna bestod de av en omväxlande blandning av små idylliska hus med anor tillbaka till 1600-talet. Två spännade kvarter med rötterna i medeltiden.
Men hovrätten på andra sidan Slottsgatan behövde mer plats och i april 1968 stod den för Malmö så typiska rubriken i Arbetet: ”Snart ska hela rasket rivas…” Många protesterade men det hjälpte inte och snart var alla husen i de båda kvarteren borta.
Men något sparades faktiskt… Jodå, den gamla almen fick stå kvar och står fortfarande inklämd mitt i den nya kvartersbilden. Kanske ett försök att mjuka upp DDR-arkitekturen?Skulptören Ingemar Eriksson bodde bakom ett av planken på Fiskaregränden. Här låg en gång ett gammalt kloster. Ingemar Eriksson höll både häst och fjäderfä på sin gård för att ha både som sällskap och modeller till sina skulpturer.
Kvarteren Fisken och Neptun med sina omväxlande husfasader utmed Norra Vallgatan. Den gamla almen sticker upp över hustaken och här går den trånga Fiskaregränd upp mot Västergatan.
Foto: Åke Jörleby
   
© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.