Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo OlssonEn serie om Malmö i mitten på 1900-talet av Bo Olsson och Stefan Ersgård.
Publicerad i Arbetet 1999-2000.


 Malmöbilder  Caroli:

  Övrigt:
Jerusalemsgatan i riktning mot Stora Kvarngatan. Här syns Anna Margaretas stiftelse längst bort i den vänstra husraden. Framför husen löper ett vackert smidesstaket med en liten plantering. Ingenting av gatan finns kvar, allting finns nu begravt under Carolikomplexet.
Foto: Åke Jörleby


Våffelbageri på Jerusalemsgatan

Av Bo Olsson
Här böjer Jerusalemsgatan av i riktning mot Kattsundsgatan. I nuvarande korsningen Stora Kvarngatan-Humlegatan, ungefär där hörnan på Carolikomplexet nu ligger, kom man in på Jerusalemsgatan. Bilden som är från början av 1960-talet är tagen en bit in på gatan och längst bort skymtar husen längs Kattsundsgatan. Det vita huset mitt i bilden till höger är Anna Margaretas stiftelse. Längst fram står en Austin A30. Den var på 28 hkr och gjorde sin debut 1950.
Foto: Åke Jörleby

Jerusalemsgatan var en av dessa trånga intima gator som det fanns gott om i Malmö för inte så länge sedan. I en svag böj sträckte den sig mellan Stora Kvarngatan och Kattsundsgatan. Som gata var den ganska ny, inte förrän 1861 blev det gata av det som tidigare varit en större vattenavloppsgrop.

På 1600-talet kallades det ”byens vandlöb i Cattesund”. Slutet på gatans historia sammafattas kort och kärvt i ”Gator i Malmö”: 1970, utgår, ingår i kvartersområde.
I mars 1968 gjorde Arbetets Lasse Henricson en rundvandring bland några av de hantverkare som fortfarande fanns längs gatan.

Roterande våffelugn
I Jerusalemsgatan nummer två spred sig en härlig doft från Malmö Rån- och Woffelbageri. I den roterande våffelugnen bakade Erik Olofsson några hundra glasstrutar i timmen som sedan innehavaren Eric Persson packade för vidare leverans ut i staden. Rivningarna i kvarteren pågick för fullt och Eric Persson påpekade att han åtminstone fått en parkeringsplats på en rivningstomt.
I nummer sju fanns hattmakare Harry Friberg som specialiserat sig på damhattar. Inne i verkstaden låg en bedövande doft av zaponlack. En lack som användes till att få styrsel på kreationerna men som också förstörde hälsan för mången hattmakare. Längs väggarna stod 100-tals gamla hattformar i trä och varje år tillkom 20 nya.

Stiftelse för änkor
Vid gatan låg också den då 125-åriga Anna Margaretas Stiftelse för änkor. I mars 1968 fanns det bara en gäst kvar, för nu närmade sig grävskoporna.
På väg att avvecklas var också Baptistkyrkan Ebenezer från 1890, men ännu några gudstjänster hann pastor Kahlrot att hålla. Men den sista april var det definitivt slut med predikningar, körsång, kyrkkaffe och studiecirklar i den gamla kyrkobyggnaden. Malmö Baptistförsamling bildades 1870. Efter att man till en början samlats i lägenheter och mindre hyrda lokaler inköptes 1889 en tomt på Jerusalemsgatan. Redan sju månader senare invigdes Ebenezerkapellet, den 6 juni 1890. 1930 ändrades namnet till Ebenezerkyrkan. Detta var församlingens huvudsakliga hemvist fram till den 15 april 1968. Kyrkfastigheten hade sålts till det bolag som skulle bygga Caroli City.
När det nya Caroli står färdigt några år senare finns inga spår kvar av gatan.


Läsarkommentar:

Hej!
Jag har med glädje läst er artikelserie om gamla Malmökvarter som idag ej längre finns. Till min stora glädje fann jag artikeln om Jerusalemsgatan. Min egen barndomsgata. Jag är född 57 och minns faktiskt en hel del från denna gata trots att vi tvingades flytta därifrån i december 1964 pga rivningen. Bilen som finns med på foto är en gammal Austin som tillhörde Hilding Persson. Han var bekant till vår familj och många är de gånger som vi pressade in hela familjen (6 personer) bredvid föraren. På fotot syns ett öppet fönster med ett otydligt ansikte som tittar ut. Detta fönster tillhörde lägenheten som vi bodde i, 2 rok på Jerusalemsgatan 9. Troligtvis är det min äldre syster som tittar ut genom fönstret. Historien om våffelbagaren får mig att minnas hur vi som barn samlades utanför och väntade på att strutarna skulle gå i sönder. Glädjen var stor bland barnen i kvarteret när en sockerbolagspåse fylldes med dessa söndriga strutar. Denna kostade 25 öre i inköp. Dessa bilder har verkligen väckt många minnen till liv, vilket jag tackar för.
Bo Gustafsson

Se även Då och nu...

På vandring längs Jerusalemsgatan i mars 1968 besökte Arbetets utsände bland annat hattmakare Harry Friberg. Han hade specialiserat sig på damhattar och provar här sin senaste kreation.

© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.