Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo OlssonEn serie om Malmö i mitten på 1900-talet av Bo Olsson och Stefan Ersgård.
Publicerad i Arbetet 1999-2000.


 Malmöbilder  Caroli:

  Övrigt:
Rundelsgatans mynning i hörnet med Mäster Nilsgatan i senare hälften av 1960-talet. Här låg Paraplymårtens butik samt Paletten, som sålde konstnärsmaterial.
Foto: Åke Jörleby

Klassiska kvarter med
S:t Petri som riktmärke


Av Stefan Ersgård

Kyrkor är goda riktmärken. S:t Petri är inget undantag. Inte ens när man ser hennes bakdel från Rundelsgatan en dag i mitten av 1960-talet.
Åke Jörleby fångade den gången en klassisk vy i Malmö där fyra välkända gator bildar kors: Rundelsgatan (varifrån bilden togs), Djäknegatan, Själbodgatan och Mäster Nilsgatan.
Fastigheterna i hörnet av Rundelsgatan och Mäster Nilsgatan hade välkänt innehåll.
På Rundelsgatan 27 låg fabriksfirman (paraplyer i parti & minut) N. P. Mårtensson med telegram-adress Paraplymårten.
Den sirlige Herr Adrian I grannhuset, precis på hörnet, möttes man av sirlige herr Adrian i hans färgdoftande butik Paletten, som sålde konstnärsmaterial. Adressen var Mäster Nilsgatan 8.
I Mäster Nilsgatan 6 (runt hörnet alltså) fanns arkitekterna August och Bengt Ewes kontor. August Ewe (1875-1956) hade varit delägare i den inflytelserika arkitektbyrån Ewe & Melin (Carl Melin 1877-1960). Sonen Bengt ledde företaget i lokalerna efter faderns död fram till att fastigheterna skulle rivas.
Rundelsgatan är också starkt förknippad med legenden Otto Ohm och hans familj, som arbetade och bodde på Rundelsgatan 23. Ateljén stängdes 1960.

Se även Då och nu...


Annons från 1910-talet

© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.