Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo OlssonEn serie om Malmö i mitten på 1900-talet av Bo Olsson och Stefan Ersgård.
Publicerad i Arbetet 1999-2000.


 Malmöbilder  Caroli:

  Övrigt:
Korsningen S:t Thomasgatan-Grönegatan en regnig höstdag i början av 1960-talet. Enligt ”Gator i Malmö” omnämndes S:t Thomasgatan för första gången 1522. men fick sitt namn i början på 1700-talet. Thomas Thomasson Jyde var en handelsman som hade haft sin gård i kvarteret och att gatunamnet fick tillägget S:t kan ju verka underligt. Namnet finns inte längre och gatan är nu en del av Kattsundsgatan. På hörnet ligger Kafé Linnea, som var ett populärt tillhåll för folk som arbetade i kvarteren. Det gick bra att beställa en kopp kaffe till de egna medhavda smörgåsarna. Adressen är Grönegatan 45 och tidigare hade handelsidkerskan Mathilda Cronholm frukt och konfektyraffär i huset. Bakom skymtar Caroli kyrka. Ut från Grönegatan kommer en "Padda" (Citroen DS 19).
Foto: Åke Jörleby

Caroli – gatorna som försvann


Av Bo Olsson

Så här sträckte sig gatorna i Caroli innan nybyggnationen. De tjocka svarta linjerna markerar var de nuvarande huskropparna ligger. 1) Mårtensgatan, 2) S:t Thomasgatan, 3) Kattsundsgatan, 4) Grönegatan, 5) Jerusalemsgatan, 6) Humlegatan, 7) Rundelsgatan.
Karta: Melker Lindström

När jag studerar Åke Jörlebys bilder från de gamla kvarteren i Caroli är det som att återvända till Malmö på 1960- och 70-talen. Det vilar en stämning av uppgivenhet och väntan över miljöerna.

Den gången värnade ingen om de gamla husen, de fick stå och förfalla tills man med gott samvete kunde säga att det var för dyrt att renovera.
Samma sak hände på Lugnet och Gamla Väster.

Kunde blivit en pärla
Visst var många hus ren slum, men långt ifrån alla. Om man istället för total skövling av området hade satsat på varsam nybyggnation kombinerad med upprustning hade säkert Caroli i dag varit en av Malmös pärlor.
På gamla kartor anges Caroli med stora bokstäver ”Gamla staden” och det var här en del av Malmös medeltida kärna låg.

Medeltida sträckning
De flesta gatorna i området nämns redan på 1500-talet och sträckningen var den samma fram till slutet av 1960-talet, då flera av dem försvann under de nya betongkomplexen.
En stor del av Malmös äldsta historia utraderades och det var bråttom att bygga nytt. Därför gjordes aldrig någon riktig dokumentation över området.
När jag ser på de gamla bilderna och sedan vandrar i kvarteren blir jag både arg och ledsen.

Se även Då och nu...

Kattsundsgatan och S:t Thomasgatan i riktning mot Östergatan. Kattsundsgatan är också från 1500-talet och har här fortfarande kvar sin gamla karaktär med små låga hus av skiftande utseende. Misskötseln och förfallet har gått långt och på ett av husen saknas tak. Bakom bilen skymtar Kafé Linnea. Flera av byggnaderna är övergivna och snart rycker grävskoporna in. Några år tidigare var det annorlunda, då huserade här hantverkare och affärsidkare precis som det gjorde överallt i Caroli.
Foto: Åke Jörleby

© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.