Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo OlssonEn serie om Malmö i mitten på 1900-talet av Bo Olsson och Stefan Ersgård.
Publicerad i Arbetet 1999-2000.


 Malmöbilder  Caroli:

  Övrigt:
Här mynnar Södra Förstadsgatan ut i Triangeln. Bilden är tagen 1939 och uppförandet av de nya husen pågår för fullt. När husen var färdiga flyttade Idoffs skor in i sina nya lokaler i huset bakom och Kioskbolagets karakteristiska kiosk flyttades bort till andra sidan torget. Några bilar syns inte till men i vänstra kanten syns en hästkärra på väg över torget. Klippetti kloppetti hördes det över torget såvida inte en spårvagns skrammel och gnissel överröstade.
Foto: Otto Ohm

Triangeln moderniseras

Av Bo Olsson
13 mars 2000


En av de stora omvandlingarna av Triangeln skedde när de nya funkishusen byggdes.
1939 var Otto Ohm ute med sin bälgkamera och dokumenterade hur det såg ut när byggandet pågick som bäst. De nya husen är nästan färdiga men de gamla ligger fortfarande kvar. Det nya rundade huset kallades i Arbetet (20 mars 1940) för ett skönhetsmoment (moment, inte monument) och man fortsätter entusiastiskt:
"Allt verkar synnerligen gediget. Man lägger sålunda märke till att fönstren äro helt järninramade. I stort som smått observerar man detaljer av stort intresse. Hissarna förete en för Malmö - troligen för hela Sverige - alldeles ny konstruktion. De ha nämligen inga gallergrindar utan bara en vanlig dörr. Det kan också tilläggas att jättelägenheten i sjätte våningen är utrustad med en balkong som löper runt hela huset. Och självfallet är detta utrustat med oljeeldning."

Den nya moderna affärsplatsen
Triangeln framställs som den nya moderna affärsplatsen i Malmö och inför inflyttningen den 1 april 1940 är det många affärer som i annonser påpekar att man ligger på själva Triangeln eller i dess närhet. Idoffs skor flyttar från ett av de gamla husen in i ett av de nya och likaså gör Skånska banken. Listan på affärer på eller vid torget kan göras lång:
Jönssons fiskaffär, Conditori Nygården, Restaurant Fenix, Hybels strå- och filthattfabrik, Rahms kappaffär, Håkanssons skoaffär, Blomsterhandeln Lathyrus, Café Urania, Triangelns matsalar, Fredrik Nyströms kaffe, Sy-ateliern Delèni och så vidare.
De gamla husen på våra bilder revs i början på 1940.Det bedrivs fortfarande verksamhet i Skånska bankens gamla lokaler. På gatuskylten står det Brunnsgatan - den finns numera bara kvar som en liten avslutning till Brogatan. Gatorna är belagda med storgatsten och spårvägsspåren korsar torget. Utanför ingången till Skånska banken kommer en man cyklande med en stor koffert på styret. Han är klädd i hatt och kostym och i högra handen håller han en portfölj som han viftar med i luften. Avsikten är nog att göra en högersväng men det ser vanskligt ut.
Bilden är tagen från Södra Förstadsgatan mot Rådmansgatan.
Foto:Otto Ohm

Funkishuset är färdigt och de gamla husen framför är rivna. Affärslokalerna i bottenvåningen är dock fortfarande tomma. Triangeln har blivit av med sin triangel.
Foto:Otto Ohm

   

© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.