Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo OlssonEn serie om Malmö i mitten på 1900-talet av Bo Olsson och Stefan Ersgård.
Publicerad i Arbetet 1999-2000. Malmöbilder  Caroli:

  Övrigt:
Så här smal var Studentgatan i slutet på 1950-talet. Till vänster syns Yllefabriken som revs 1960 för att ge plats åt NK-huset. Även det vackra huset till höger är borta. I bakgrunden syns Arkaden där tidigare Spinneriet låg.
Foto: Åke Jörleby


Yllefabriken gav plats åt handelspalats

Av Bo Olsson
17 januari 2000


Många Malmöbor har säkert någon släkting eller bekant som arbetat på "Lumpan" som Malmö Yllefabriks Aktiebolag (MYA) lite vanvördigt kallades.

Fredagen 17 maj 1946 var det stor fest på Amiralen, då firade MYA 80 framgångsrika år. Alla anställda blev bjudna på middag på Amiralen. Medaljer från Kungliga patriotiska sällskapet hade tidigare på dagen delats ut till de som varit anställda mer än 20 år och alla fick en gratifikation på 150 kronor.
MYA:s logga

12 år senare, närmare bestämt den 23 september 1958, var stämningen en helt annan. Då fick arbetarna beskedet att fabriken skulle läggas ner. Det var Malmös dittills största fabriksnedläggelse och 800 personer blev arbetslösa. Flera av dem var ensamstående kvinnor och äldre som aldrig mer fick ett arbete. På 1950-talet var det kris inom textilindustrin och de 23 beklädnadsfabriker som fanns i Malmö fick slå igen en efter en. 1950 sysselsatte textil- och beklädnadsindustrin drygt 7 000 och det var bara metallindustrin som med sina drygt 10 000 var större. Tio år senare var läget helt annorlunda.

MYA startades av greve Sten Lewenhaupt 1866. Strax innan denne drog sig tillbaka åtta år senare hade man anställt en blott 23-årig tysk tekniker vid namn August Schmitz. Mot slutet av århundradet hade Schmitz blivit högste chef och det var han som utvecklade MYA till ledande inom svensk ylleindustri. Man hade även fabriker i Furulund, Varberg och Lund. Schmitz kallades allmänt "Smitten" bland de anställda och blev känd bland alla Malmöbor, kanske mest för sin antifackliga hållning.
Den 7 mars 1888 brann hela fabriken ner i en jättebrand. Uttrycket "det var ända sedan Doffeln brann" kommer från den här branden. När man sedan byggde upp fabriken igen användes de arbetslösa fabriksarbeterskorna för att langa tegelsten till bygget. Bygget gick överraskande snabbt och redan i maj 1889 kunde man öppna den nya fabriken.
August Schmitz

En annan stor textilindustri var Manufaktur Aktiebolaget i Malmö som grundades 1855. Man uppförde ett bomullsspinneri vid Stora Nygatan och 1857 startade man produktionen. I slutet av 1800-talet flyttade MAB ut till Södra Landsvägen (nuv Treleborgsvägen, Mobilia) och MYA övertog 1898 Spinneriet på Stora Nygatan. MAB och MYA:s produktion kompletterade varandra och 1943 förvärvade MAB aktiemajoriteten i MYA och man bildade ett gemensamt bolag som blev Nordens största textilkoncern. Huvudkontoret förlades till MAB:s nya kontorsbyggnad vid Trelleborgsvägen.

Spinneriet vid Stora Nygatan revs redan i början av 1950-talet och några år senare var det dags för MYA som låg på en attraktiv tomt mitt i stan. 1960 började man riva fabriken för att ge plats åt NK-huset (nuvarande Hansa).

På Mer om Malmö finns mer om 80-årsfesten

Här finns karta över området

Se även Då och nuHär syns MYA från hörnan Amiralsgatan-Drottninggatan vid Latinskolan. Den höga skorstenen var ett landmärke i centrala Malmö. Observera den vackra stenläggningen med vita stenar i övergångsställena.

   

© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.