Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo OlssonEn serie om Malmö i mitten på 1900-talet av Bo Olsson och Stefan Ersgård.
Publicerad i Arbetet 1999-2000.


 Malmöbilder  Caroli:

  Övrigt:
Av Stefan Ersgård
10 januari 2000

Här bereddes plats för den nya tiden


Limhamn har en plats i mångas hjärtan för sin karaktärs skull.
Visserligen har miljön, ofta hårdhänt, förändrats genom åren för att tillmötesgå kraven från trafik- och stadsplanerare. Men ändå finns spår av den stämning som en gång präglade samhället i mitten av förra seklet, 1900-talet.

Limhamns centrum i slutet av juni 1956. Två exemplar av Spårvägens flaggskepp Mustang har just passerat varandra. En Volkswagen är på väg över korsningen med Scans köttaffär till vänster och den gamla kiosken till höger. På väggen längst till höger hänger ett larmskåp, som var allmänhetens länk till polis och brandkår. De flesta husen på höger sida är rivna.


Korsningen Linnégatan och Järnvägsgatan 28 juni 1956. Vilken härlig vy med den välkända kiosken vid Fyrans hållplats.
Spårvagnarna svarade för kommunikationerna mellan Limhamn/Sibbarp och Gustav Adolfs torg. De tog plats och dominerade, men konkurrensen om utrymmet hårdnande i takt med den ökade bilismen. Det var periodvis utomordentligt besvärligt ta sig fram.
Därför agerade gatukontoret för att öka säkerheten. Linnégatan breddades och asfalterades på sträckan Järnvägsgatan, Idrottsgatan, Apoteksgatan och Getgatan.

Byttes ut
Spårvägsrälsen var uppsliten och byttes ut, och eftersom man ändå grävde förnyades även gasnätet.
Dessutom fick gatan ny belysning. Det var ett omfattande arbete som tog samtliga sommarmånader i anspråk.
Projektets leddes av ingenjör Birger Nilsson på gatukontorets västra distrikt. Han berättade för Arbetet, att kostnaden beräknades till 160.000 kronor.
Men sedan erbjöds, åtminstone till vidare, gott utrymme för cyklister, bilister och spårvagnar.


En intensiv kamp om rösterna

Arbetets filialkontor på Linnégatan i Limhamn var säte för socialdemokraternas valkamp i september 1944.
September 1944. Nedräkningen för Hitlers våldsregim hade inletts några månader tidigare med den allierade invasionen i Normandie.
Men andra världskriget skulle pågå ytterligare åtta månader innan Europa befriades och nazisternas fasansfulla brott uppdagades.
Det är några dagar kvar till riksdagsvalet söndagen 17 september. I Arbetets filialkontor på Linnégatan i Limhamn har socialdemokraterna öppnat valbyrå. Kampen om rösterna var intensiv och kampanjen pågick in i det sista. Kvällen före valdagen arrangerades därför två stora fackeltåg genom Limhamn med gemensam avmarsch kl 19.15 från korsningarna Vikingagatan/Skräddaregatan samt Kalkbrottsgatan/Notariegatan. Målet var Limhamns torg, där Arbetets dåvarande chefredaktör Allan Vougt talade.
Även inne i Malmö hölls ett stort valmöte i Folkets park med partisekreterare Torsten Nilsson som huvudtalare.
Det ska tilläggas att väderleken var utmärkt i den begynnande hösten med kvarvarande sommarvärme, som lockade många Limhamnsbor till urnorna när valsöndagen så kom.Ny färjeled. Leden Limhamn-Dragör öppnades våren 1960 och lades som bekant ner hösten 1999 till många resenärers sorg och bedrövelse.


1 januari 1915 upphörde Limhamn som kommun och inkorporerades med Malmö. Samhället behöll dock sin genuina karaktär och självkänsla som fortfarande präglar miljön. De gamla kvinnorna på den här bilden från 1931 hade emellertid säkert inte kunnat föreställa sig, att deras hembygd en dag skulle vara granne med brofästet, mitt i 2000-talets mest spektakulära infrastruktur. Kaffebordet har dukats i det fria och var höjdpunkten på en utflykt, som Limhamns Motorsällskap bjöd Limhamns gamla på.
   

© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.