Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo OlssonEn serie om Malmö i mitten på 1900-talet av Bo Olsson och Stefan Ersgård.
Publicerad i Arbetet 1999-2000.


 Malmöbilder  Caroli:

  Övrigt:
Strykjärnshuset och Rådmansgatan 1969 precis innan rivningarna började.


Området vid "Triangelen" blev
ett av Malmös mest kända "bombhål"


Av Bo Olsson
3 januari 2000Triangeln - eller Triangelen som det heter på malmöitiska - är väl det torg som förändrats mest i Malmö. Namnet kommer sig av att det tidigare fanns just en triangel mitt på torget där tre spårvägslinjer passerade.
Triangeln på 1920-talet. Här ses Södra Förstadsgatan mot Gustav Adolfs torg. Tvåvåningshuset till höger revs när man byggde Skånska bankens hus. I förgrunden står två pojkar och en tidningsförsäljare på den triangel som gav upphov till platsens namn.
I början på seklet var Triangeln en korsningspunkt mellan Södra Förstadsgatan, Rönneholmsvägen och den landsväg som österut gick till Värnhem. Men när Malmö växte blev landsvägen Föreningsgatan och Davidshallsgatan tillkom när det område bebyggdes där Kockums tidigare legat. Det gröna huset vid Davidshallsgatan restes i slutet av 1920-talet. Sedan fortsatte omvandlingen med byggandet av det så kallade Idoffska huset och det buktande huset som invigdes 1940 och då var Skånska bankens hus. Huset kläddes i ekebergsmarmor och arkitekten Carl-Axel Stoltz fick mycket beröm för sin skapelse. När man byggde dessa hus hade några mindre tvåvåningshus rivits och den öppna torgytan hade utökats.

Den intima atmosfären försvann
Den intima småstadsatmosfären hade försvunnit, men torget hade blivit större och man framhöll att Malmö nu hade fått en modern och stilfull affärsplats. Nästa stora förändring inträffade 1969. Då revs efter många års diskussioner det så kallade strykjärnshuset i hörnan Södra Förstadsgatan- Rådmansgatan. Biltrafiken hade ökat och det vackra huset stod i vägen för en breddning av gatan. Kvarteret Kaninen bakom strykjärnshuset bestod av en härlig blandning av olika hus med stor variation i byggnadstilarna. Här fanns allt från enkla envåningshus till påkostade fyravåningshus. En bit ner på Rådmansgatan låg ett vackert hus med trappstensgavlar som nog hade kvarterets finaste lägenheter; här fanns stora vackra kakelugnar, högt i tak, träpaneler och stora rum. Huset låg ungefär där varuintaget till Triangelcentret nu gapar.

Först rivning sedan ingenting
På Södra Förstadsgatan ner mot Domushuset låg småbutikerna tätt, bara i nummer 45 låg ett skomakeri, en blomsteraffär och en fiskaffär. Om man gick in i porten och över gården kom man till gårdshuset där en gång Café Utposten låg. Det var caféet där de tre Amalthea-männen planerade sitt attentat mot strejkbrytarna i Malmö hamn 1908.
Hitom 45:an låg biografen Kaninen (senare omdöpt till Aveny). För att komma till biosalongen fick man gå genom en lång gång och sedan över en innergård. I ett annat av husen började Stippe sin verksamhet innan han flyttade tvärs över torget.
I december 1984 revs det sista huset vid Södra Förstadsgatan och det var just 45:an.
Kvarteret blev ett av Malmös mest kända "bombhål", så kallade för att Malmö under 70- och 80-talen liknade de utbombade tyska städerna efter andra världskriget. Ut mot Triangeln och längs ena sidan av Södra Förstadsgatan placerades baracker med butiker som fick stå i nästan 15 år. Oenigheten om vad som skulle byggas var stor, men 1987 påbörjades bygget av det nya hotellet och köpcentret.
Precis före högertrafikomläggningen. Trafikskyltarna står löst uppsatta färdiga att byta sida. Här syns också vad som blev strykjärnshusets öde; gatan smalnar av framför huset. Det var breda raka genomfartsleder som var Malmöpolitikernas ideal.
Under kiosken mitt bland alla gatorna (bakom bussen) fanns det offentliga toaletter.


En av ombyggnaderna av Triangeln innebar att bilar som skulle från Föreningsgatan till Södra Förstadsgatan fick korsa sin egen fil. Resultatet blev rena cirkusen vid tät trafik. Varför inte bygga läktare så folk fick beskåda spektaklet tyckte någon. På bilden finns tidens alla populäraste bilmärken representerade. Inte en enda japan!


Här är utplåningen av det gamla Triangeln fullständig, baracker och parkeringsplatser är på plats - bilarna har helt erövrat platsen.
   

© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.