Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo OlssonMitt i seklet

Södervärn - Västra station


Västra station med Kockums i bakgrunden och till vänster Malmö stora valskvarn AB. Ett tåg står inne vid perrongen.

Här syns sträckningen mellan Västra station och Södervärn. Från Västra gör banan en sväng vid Turbinen och fortsätter längs kanten på Slottsparken över Regementsgatan och vidare förbi Husaretablisementet (som det står på kartan från 1904). Sedan följer man Carl Gustafs väg förbi Pildammarna och Allmänna sjukhuset, korsar Södra Förstadsgatan och in bakom husen på Spårvägsgatan.
Efter ett kort stopp bar det vidare söderut och strax efter spåren korsade Nobelvägen delade de sig i riktning Ystad eller i riktning Falsterbo. Falsterbobanan slingrade sig in mellan husen i Sofielund och vidare genom Kulladal.
Malmö Västra lades ner för persontrafik 1955.
Kartan är från 1904.

Här ser man spårområdet vid Södervärn med en rad godsvagnar. Spåren fortsätter bakom husen mitt i bilden (adress Spårvägsgatan) och vidare längs sjukhusområdet. Bilden bör vara från 1914 eftersom tornen på Baltiska utställningen skymtar till vänster om vattentornet.


© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.