smittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo Olsson

"Först formar vi städerna - sedan formar de oss"
"Om någon skulle vilja beställa en stadsplan för att döda stadslivet, hade det inte kunnat lyckas bättre än vad modernisterna har gjort".
Jan Gehl, professor i stadsplanering
Mitt i seklet

 Då och nu


Mer om Malmö
finns kartor


 

Korsningen Östergatan-Kattsundsgatan/S:t Tomasgatan

I Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1967 fanns en rapport av museifolk titulerad "Arkeologiska och byggnadshistoriska fältarbeten". I denna betecknades kvarteret Magnus Smek som den bäst bevarade stadsbilden i Malmö från 1800-talets första hälft. Magnus Smek är helt försvunnet och ingår nu i kvarteret Erik Menved.
Se också bilden på inledningssidan.

Till vänster utanför bilden ligger Caroli kyrka och gatan ner till vänster är Kattsundsgatan. Början på Kattsundsgatan hette tidigare S:t Tomasgatan.


© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.