smittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo Olsson

"Först formar vi städerna - sedan formar de oss"
"Om någon skulle vilja beställa en stadsplan för att döda stadslivet, hade det inte kunnat lyckas bättre än vad modernisterna har gjort".
Jan Gehl, professor i stadsplanering
Mitt i seklet

 Då och nu


Mer om Malmö
finns kartor


 

Exercisgatan

.

En disig vårdag 2013. Vyn är totalt förändrad. Alla hus längs den breddade Exercisgatan är borta och på Slussplan håller ett höghus på att uppföras. Det enda hus som finns kvar syns med sin lilla kupol på andra sidan Östra Förstadsgatan.© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.