Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo OlssonMitt i seklet


Publicerad i Arbetet den 30 september 2000

Tack för oss!


I dag utkommer Arbetet för sista gången. Våra 180.000 läsare får ej längre den tidning de så starkt håller av.
I ett ständigt stegrat crescendo har allt rusat mot denna ödesdigra dag, som vi in i det sista hoppats att vi skulle slippa.
Det offentliga meningsutbytet som är nödvändigt för folkstyret blir plötsligt ensidigare.
Men vi ska inte förbruka vår kraft och vår kärlek till Arbetet på att gräma oss över de intriger och det förtal som ligger bakom tidningens död.
Ni läsare svek aldrig Arbetet. Därom vittnar den fasta och beslutsamma vilja ni visade, trots att vårt öde sedan månader tycktes beseglat.
Men en sak förändras inte. Det finns bara en tidning som över hela Sverige är känd kort och gott som Arbetet.
Sju bokstäver med ära och stolthet, med glansfull historia och levande tradition, med humor och hjärta.
Arbetet är en dröm som aldrig dör.
Kanske kan vi tillsammans åter förverkliga den.
Låt oss innerligen hoppas att de personer som köper vårt tidningsnamn, också är värdiga mottagare av det.
Välkomna nu till denna sista paradutgåva av Arbetet. Den är tillägnad er alla.
Tack för allt.


Mats Ekdahl
chefredaktör och ansvarig utgivare
© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.