Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo OlssonMitt i seklet


Arbetets historia

1887
den 6 augusti 1887 utkommer Arbetets första nummer. Upplagan är 2.000 ex och tryckningen kostar 70 kronor. Axel Danielsson, 23 år, blir redaktör.

1888
den 12 juni utkom Arbetet från egen officin.

1890
Arbetet inköper sitt första tryckeri och från den 8 april utkommer Arbetet dagligen efter att tidigare ha utkommit tre gånger i veckan.
Redaktionen får den första telefonen.

1891
flyttar Arbetet från Rundelsgatan till Engelbrektsgatan.

1892 Arbetets upplaga 3.000 ex.

1893 den 11 mars flyttar Arbetet till Folkets hus på Skolgatan, som var nyuppfört och det första i landet.

1897 inköptes en dubbelsnällpress.

1898 Arbetets upplaga 6.750 ex.

1900 August Nilsson blir huvudredaktör.

1904 skaffades de första sättmaskinerna av märket Typograph och ungefär samtidigt fick tidningen sin första fyrsidiga rotationspress. Arbetet får en söndagsbilaga som döps till Framtiden.

1906 Tryckeriet får elektrisk drift, tidigare hade man gasmotorer. Upplagan passerar 20.000 ex.

1908 Gunnar Löwegren blir huvudredaktör.

1913 inköptes en flersidig rotationspress som kunde trycka ända upp till 16 sidor.

1918 Arthur Engberg blir chefredaktör. Annonserna försvinner från tidningens första sida. Arbetet blir morgontidning.

1919 Arbetet blir åter eftermiddagstidning. Nya Linotype-sättmaskiner inköps.

1924 Allan Vougt utses till chefredaktör. Arbetet utvidgar och får egen fastighet på Skolgatan 12.

1925 kom en ny rotationspress till Arbetet. Tryckkapacitet 32 sidor.

1930 Arbetet inköper 5 tidningsbilar. Bilarna var vita.

1931 Upplagan passerar 25.000 ex.

1932 Redaktionen får sin första teleprinter.

1934 Upplagan över 30.000 ex.

1937 Vid 50-årsjubileet noteras att Arbetet har exakt 100 anställda. Bokens dag startar.

1939 Arbetet flyttar till Bergsgatan 20. Nya sättmaskiner installeras. "Ny" press, inköpt från Dagens Nyheter, tas i bruk.

1940 Arbetets luciaarrangemang startar.

1944 Gösta Netzén blir chefredaktör.

1945 Arbetet blir sjudagarstidning, utkommer även söndagar.

1950 Ny rotationspress inköps. Tidningen får möjlighet att trycka fyrfärg.

1961 Frans Nilsson blir chefredaktör.

1962 Arbetet blir morgontidning.

1963 Arbetets upplaga vardagar 59.588 ex.

1965 Tidningen Nyheterna i Helsingborg fusioneras med Arbetet.

1966 Arbetet får en Göteborgsupplaga.

1969 Arbetet bygger om och utökar sin officin. Övergår till datateknik och offsettryckning. " Den blå skönheten", Europas största dagspressoffset, installeras. Kapacitet 60.000 ex 64-sidiga tidningar per timme.

1970 den 26 mars inviger Arbetet det nya tidningshuset, en tillbyggnad på tomten bakom Bergsgatan 20.

1975 Datatekniken förbättras. Ett 50-tal terminaler med textskärm och tangentbord ansluts till Siemens-datorn, vars internminne rymmer 256.000 tecken.

1977 Arbetets vardagsupplaga 105.593 ex.

1980 Lars Engqvist blir chefredaktör. Arbetets upplaga vard 102.854 ex.

1983 Nya Arbetet lanseras. Rikstidning i tabloidformat och Lokaltidning i fullformat. Personalstyrkan uppgår till 756, varav 189 på redaktionen.

1986 Upplagan vardagar 110.094 ex

1988 Upplagan vardagar 114.802 ex

1990 Anders Ferm blir chefredaktör

1992 A-pressen går i konkurs och drar med sig Arbetet i fallet. Men tidningen räddas tack vare en samlad insats från trogna läsare, arbetarrörelsen och företrädare för lokalt näringsliv.

1995 Tidningens skånska edition ändrar namn till Arbetet Nyheterna.

1996 Bo Bernhardsson blir chefredaktör. Arbetet Nyheterna börjar publicera material på Internet. I första etappen läggs ledare- och debattsidorna ut. Arbetet Nyheterna i Göteborg blir sjudagarstidning, utkommer även söndagar.

1997 Arbetet Nyheternas hemsida växer. På sensommaren lägger även Göteborgseditionen ut en egen hemsida.

1999 Mats Ekdahl blir chefredaktör (tillsammans med Bo Bernhardsson), redaktionschef och ansvarig utgivare.
Den 3 november återtar tidningen det ursprungliga namnet Arbetet och kommer för första gången ut helt i tabloidformat.

2000 Konkurs Måndagen den 21 augusti går Arbetet i konkurs. Konkursförvaltare Leif Ljungholm planerar dock att ge ut tidningen t o m den 30 september i väntan på en eventuell rekonstruktion. Rykten om att MTG, LO och SAP tillsammans ska rädda tidningen. Sista veckan i september erbjuder sig byggmästare Percy Nilsson gå in med minst 20 miljoner. LO och SAP tacker nej och lördagen den 30 september utkommer Arbetet för sista gången.


© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.